ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Áp dụng cho các Đối tác hoạt động trên hệ thống AdFlex.vn

Bản Điều Khoản chung này (sau đây gọi là "Điều khoản chung") được phát hành bởi Công ty Cổ phần AdFlex Việt Nam (sau đây gọi là "AdFlex") quy định các quyền và nghĩa vụ đối với các đối tác hoạt động trên hệ thống AdFlex.vn (sau đây gọi là "Đối tác").

MỤC I. ĐỐI TÁC

Đối tác hoạt động trên hệ thống AdFlex.vn bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Các nhà phát triển ứng dụng, đang sở hữu ứng dụng có nhiều người sử dụng.

- Chủ sở hữu fanpage, website (mobile & desktop), kênh Youtube,... có khả năng truyền thông tới nhiều đối tượng người sử dụng.

- Các cá nhân biết sử dụng, huy động một lượng lớn traffic thông qua Google AdWords, Facebook Ads, Zalo, Cốc Cốc...

- Đại diện cho các Advertising agency/Ad network khác.

MỤC II. HÌNH THỨC HỢP TÁC

Đối tác có thể lựa chọn các hình thức Hợp tác cùng AdFLex được liệt kê dưới đây:

- CPI (Cost per Install): ghi nhận hoa hồng trên mỗi lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng/ game trên các thiết bị mới, trong điều kiện có kết nối mạng.

Đối tác lựa chọn các Offer phù hợp với mình theo thể loại ứng dụng, loại hệ điều hành, lãnh thổ, và giá cho mỗi conversion.

- CPA (Cost per Action): ghi nhận hoa hồng cho mỗi action thành công như đặt hàng, điền thông tin cá nhân, xác nhận email,... tùy theo từng Offer.

Các Offer CPA của AdFlex có mức hoa hồng cao, với chọn lựa đa dạng về đối tượng khách hàng và khu vực địa lý.

- CPO (Cost per Order): Đối tác sẽ nhận được hoa hồng trên mỗi đơn đặt hàng được xác nhận qua điện thoại, email,...

Các Offer CPO của AdFlex hầu hết là những Offer độc quyền, với số lượng campaign phong phú về phân khúc thu nhập, đối tượng khách hàng và khu vực địa lý. Đối tác có thể chọn lựa các sản phẩm CPO phù hợp và lan truyền thông tin hay chạy Quảng Cáo để thu được hiệu quả đặt hàng tốt nhất. AdFlex sẽ hỗ trợ Landing page và Banner sản phẩm để giúp Đối tác chạy chiến dịch thuận lợi hơn.

- CPC (Call per Click): ghi nhận hoa hồng trên mỗi lần nhấp chuột vào biểu ngữ, hình ảnh quảng cáo. Bên cạnh với các Offer, AdFlex cung cấp các công cụ/ tool giúp Đối tác chạy chiến dịch dễ dàng hàng.

MỤC III. ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC

ĐIỀU 1. PHẠM VI HỢP TÁC

1. Bằng việc ký kết Điều khoản chung này, Đối tác đồng ý trở thành thành viên hoạt động trên hệ thống AdFlex.vn, cung cấp dịch vụ quảng cáo dưới các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Đối với mỗi trường hợp cụ thể, các Bên có thể sẽ cùng nhau thảo luận chi tiết về Chiến dịch như tên Chiến dịch, số lượng, hình thức và đơn giá.

3. AdFlex được thừa nhận là chủ sở hữu hoặc được cấp quyền sử dụng đối với dịch vụ/ sản phẩm được quảng cáo bao gồm thương hiệu, tên miền, logo và tất cả những đặc điểm, tính năng của dịch vụ/ sản phẩm đó.

4. Các Bên đồng ý rằng tất cả các quyền sở hữu về bộ nhận diện thương hiệu, tên miền website dịch vụ là quyền sở hữu duy nhất của AdFlex và AdFlex không cho phép Đối tác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền nhân bản, can thiệp, gây xáo trộn, hoặc gây tổn hại một phần hay toàn bộ tính năng, bản chất dịch vụ dưới bất cứ phương thức nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của AdFlex.

5. Điều khoản chung này sẽ không thiết lập bất kỳ mối quan hệ đại lý, liên kết, hoặc ràng buộc nào khác giữa Các Bên ngoài phạm vi hợp tác đã nêu ở phần trên.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HỢP TÁC

Thời hạn hợp tác giữa các Bên là được xác lập kể từ ngày Đối tác xác nhận đồng ý các quy định trong Điều khoản chung này và được phê duyệt trở thành thành viên trên hệ thống AdFlex.vn tới ngày:

- Tài khoản của Đối tác trên hệ thống AdFlex.vn bị khóa hoặc tạm thời không được phép hoạt động; hoặc

- Hệ thống AdFlex không còn hoạt động

ĐIỀU 3. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

1. Để hoạt động trên hệ thống AdFlex.vn, Đối tác phải thực hiện đăng ký tạo tài khoản trực tuyến với tên đăng nhập và mật khẩu (sau đây gọi là "Tài khoản").

2. Đối tác cam kết sử dụng các thông tin đầy đủ, chính xác, và gần nhất cho Tài khoản đăng ký và tiến hành cập nhật một cách kịp thời thông tin khi có bất kỳ sự thay đổi nào. AdFlex được miễn trừ khỏi các trách nhiệm phát sinh do các thông tin không chính xác và/hoặc không được cập nhật trên tài khoản của Đối tác.

Thông tin yêu cầu đối với Đối tác là Cá nhân:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;

- Số điện thoại liên hệ;

- Số tài khoản Ngân hàng nhận thanh toán mang tên Đối tác.

Thông tin yêu cầu đối với Đối tác là Tổ chức/Doanh nghiệp

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương;

- Số điện thoại liên hệ;

- Số tài khoản Ngân hàng nhận thanh toán mang tên Đối tác.

3. Việc Đối tác đăng ký thành công tài khoản được coi như Đối tác đã chấp nhận các quy định trong Điều khoản chung này.

4. Đối tác có nghĩa vụ giữ an toàn và bí mật cho Tài khoản, mọi hành động đăng nhập vào trang mạng thông qua Tài khoản đều được coi là hành động của Đối tác.

5. Tài khoản sẽ không được phổ biến rộng rãi, không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp có nghi ngờ bên thứ ba dùng Tài khoản, Đối tác phải thông báo cho AdFlex để được hỗ trợ xử lý.

6. Đối tác tại đây đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các nội dung được đề cập trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ giữa Đối tác và AdFlex.

7. Các thông tin về Đối tác sẽ được AdFlex bảo mật, và được coi như Thông tin bảo mật của AdFlex.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC

1. Đối tác, bằng chi phí của mình, có nghĩa vụ thực hiện quảng bá sản phẩm/ dịch vụ của AdFlex theo đúng phạm vi hợp tác đã thỏa thuận. Đối tác đảm bảo các quảng cáo Đối tác sử dụng không mang tính chất lừa đảo, vi phạm thuần phong mỹ tục hay vi phạm pháp luật, và không vi phạm các chính sách của AdFlex đã được công bố.

2. Đối tác phối hợp thực hiện việc đối soát, xác nhận số liệu và thực hiện thanh toán theo quy định tại Điều khoản chung này trên cơ sở dữ liệu xuất ra từ hệ thống của AdFlex.

3. Đối tác không sử dụng các hình thức quảng cáo bị cấm, tài liệu quảng cáo vi phạm Luật Sở Hữu Trí Tuệ hoặc sử dụng trái phép hình ảnh, âm thanh hoặc tài liệu quảng cáo của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

4. Đối tác thực hiện bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản được tạo.

5. Đối tác hiểu và đồng ý rằng trong quá trình vận hành, có những thời điểm hệ thống AdFlex.vn có thể không truy cập được, hoặc không vận hành đúng chức năng do các nguyên nhân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) lỗi hệ thống; hoặc (ii) bảo trì định kỳ; hoặc (iii) các sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của AdFlex mà không thể thấy trước như sự cố mạng trên diện rộng, tin tặc.... Khi đó Đối tác đồng ý không có bất kỳ khiếu nại hoặc theo đuổi kiện tụng chống lại AdFlex.

6. Đối tác cam kết rằng các phương tiện truyền thông của Đối tác, như Website, Fanpage, Blog… (i) không vi phạm hoặc chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, bạo lực, hoặc gây ấn tượng không tốt tới người dùng; (ii) hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; (iii) có khả năng kết nối với hệ thống AdFlex.vn và hiển thị nội dung quảng cáo; (iv) không chứa đựng trực tiếp hoặc gián tiếp các nguồn gây hại như virus, spam… làm ảnh hướng tới hệ thống của AdFlex và người dùng.

7. Đối tác không tự ý sửa đổi các tài liệu quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của AdFlex. AdFlex được miễn trừ các nghĩa vụ liên quan khi có xảy ra bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, hoặc tranh chấp từ một bên thứ ba do Đối tác vi phạm nội dung tại điều này.

8. Đối tác cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào để được ghi nhận doanh thu trong quá trình hoạt động. AdFlex được bảo lưu quyền lưu trữ toàn bộ lịch sử hoạt động của Đối tác và thực hiện thanh tra, rà soát định kỳ. Trường hợp phát hiện vi phạm, AdFlex có quyền áp dụng các biện pháp xử lý gian lận theo quy định tại Điều 5 dưới đây.

ĐIỀU 5. XỬ LÝ GIAN LẬN

1. Các hình thức gian lận

Hành vi cố tình sử dụng các công cụ không được phép, hoặc vi phạm các quy tắc của AdFlex với mục đích để được ghi nhận doanh thu hoặc can thiệp trái phép hệ thống của AdFlex được coi là hành vi gian lận.

Hành vi gian lận bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi sau:

- Sử dụng các thiết bị ảo để được ghi nhận doanh thu;

- Ảnh hưởng tới hệ thống AdFlex.vn, tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong đợi; hoặc gây ra sự sai lệch dữ liệu;

Áp dụng bổ sung đối với hình thức quảng cáo CPO:

- Tự tạo đơn hàng ảo bằng các hình thức tự đặt hàng, tự xác nhận và không nhận hàng khi được giao;

- Tỷ lệ hàng hoàn cao trên 40%.

2. Xử lý gian lận

Trường hợp AdFlex phát hiện có gian lận từ Đối tác, AdFlex được quyền:

- Ngừng hợp tác;

- Không công nhận doanh thu, phạt doanh thu và khóa Tài khoản.

- Yêu cầu bồi thường khi xảy ra thiệt hại đối với hệ thống.

ĐIỀU 6. ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN

1. Đối với Đối tác là Cá nhân

1.1. Đối soát

AdFlex cung cấp hệ thống báo cáo online cho Đối tác trên trang http://pub.adflex.vn.

Thông qua Tài khoản đã đăng ký, Đối tác trực tiếp theo dõi số lượng được ghi nhận trên tất cả các hình thức quảng cáo.

1.2. Thời gian thanh toán

Đối với hình thức CPO, AdFlex thanh toán cho Đối tác theo Net 7*:

DOANH THU ĐỐI TÁC NHẬN ĐƯỢC = DOANH THU TUẦN + DOANH THU TRƯỚC ĐÓ

Trong đó:

- DOANH THU TUẦN = Doanh thu phát sinh từ Thứ 2 đến Chủ Nhật tuần trước đã được Advertiser duyệt và xác nhận thanh toán

- DOANH THU TRƯỚC ĐÓ = Các khoản doanh thu chờ duyệt trong quá khứ được Advertiser xác nhận thanh toán trong tuần vừa rồi.

- Doanh thu tối thiểu mỗi kì thanh toán phải đạt ít nhất 1.000.000 VNĐ (đối với hình thức CPO) và 200.000 VNĐ (đối với các hình thức khác) trước thuế.

Đối với những hình thức khác, AdFlex sẽ thanh toán cho Đối tác theo tháng.

Để đảm bảo thời gian thanh toán, AdFlex khuyến nghị Đối tác sử dụng tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng với AdFlex là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank. AdFlex không chịu trách nhiệm về việc thanh toán chậm do các tài khoản khác hệ thống.

1.3. Quy định về Thuế

AdFlex thực hiện khấu trừ 10% vào tổng doanh thu được thanh toán của Đối tác theo quy định của Pháp luật.

2. Đối với Đối tác là Tổ chức/Doanh nghiệp

2.1. Đối soát

AdFlex cung cấp hệ thống báo cáo online cho Đối tác trên trang http://pub.adflex.vn và thanh toán theo Net 7* đối với hình thức CPO. Các hình thức khác, AdFlex sẽ thanh toán theo tháng.

Nếu Đối tác không có nhu cầu nhận thanh toán hàng tuần, AdFlex sẽ linh hoạt để đảm bảo Đối tác sẽ nhận được thanh toán duy nhất một lần vào một ngày Thứ Sáu cố định trong tháng.

Thời gian đối soát sẽ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.

2.2. Thời gian thanh toán

AdFlex sẽ thanh toán cho Đối tác vào khoảng thời gian cố định hàng tháng theo thoả thuận khi ký hợp đồng.

Để đảm bảo thời gian thanh toán, AdFlex khuyến nghị Đối tác sử dụng tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng với AdFlex là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank. AdFlex không chịu trách nhiệm về việc thanh toán chậm do các tài khoản khác hệ thống.

2.3. Khi thực hiện thanh toán, Đối tác có trách nhiệm gửi AdFlex các giấy tờ sau (nếu có):

- Biên bản nghiệm thu/ Biên bản xác nhận doanh thu;

- Hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng với tổng số tiền AdFlex phải thanh toán.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT, KHÔNG CẠNH TRANH VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Trong quá trình hợp tác, Đối tác công nhận rằng Đối tác có khả năng tiếp cận với những Thông tin bảo mật của AdFlex, vì vậy Đối tác có nghĩa vụ tôn trọng và sử dụng thông tin một cách đúng đắn.

2. Đối tác đồng ý và công nhận rằng Đối tác sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật của AdFlex để vụ lợi và luôn giữ tuyệt mật những thông tin này. Đối tác sẽ không sử dụng, tiết lộ, xuất bản, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin cho bất kì bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào ngoài mục đích phục vụ nội dung hợp tác giữa các Bên.

3. Quy định tại điều này cũng áp dụng đối với tất cả cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện phạm vi hợp tác bao gồm người quản lý, người cố vấn, các phòng Đối tác liên quan và nhân sự trực tiếp thực hiện công việc.

ĐIỀU 8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, AdFlex không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các hoạt động của Đối tác trong quá trình thực hiện hoạt động quảng cáo. Các nghĩa vụ phát sinh đối với bên thứ ba liên quan đến hoạt động của Đối tác thuộc trách nhiệm duy nhất của Đối tác.

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP TÁC

Hợp tác giữa các Bên sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

1. Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp tác;

2. Một Bên bị giải thể hoặc phá sản;

3. Các trường hợp bất khả kháng xảy ra dẫn đến một Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian 03 tháng liên tục mặc dù đã cố gắng hết mức có thể để khắc phục;

4. Nếu Đối tác vi phạm quy định tại Điều khoản chung và không hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục vi phạm trong thời hạn mà AdFlex thông báo cho Đối tác. Trong trường hợp này, Đối tác phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế và trực tiếp cho AdFlex.

ĐIỀU 10. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Các quy định trong Điều khoản chung này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên. Nếu việc giải quyết không đạt được bằng thương lượng, hòa giải thì một Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

3. Điều khoản chung này vẫn có giá trị trong trường hợp một trong các Bên có sự thay đổi về nhân sự hoặc về cơ cấu quản lý (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi).

4. AdFlex được toàn quyền, bằng ý chí của mình, sửa đổi, bổ sung Điều khoản chung này cho phù hợp với tình hình kinh doanh và quy định của pháp luật hiện hành.